แผนที่แดนมหามงคล

 
 
 

แดนมหามงคล บ้านช่องแคบ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

ท่านที่ประสงค์จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่แดนมหามงคล กรุณาสวมชุดขาว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความงดงามและเพื่อเป็นการเคารพสถานที่