ทำบุญ

warning: Creating default object from empty value in /sys1/sysb/var/www/palapanyo/content/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

มีการสร้างพระประธานสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก ๕๐ ศอก สร้างพระชำระหนี้สงฆ์หน้าตัก ๔ ศอก กว่า ๔๐ องค์ สร้างวิหารองค์ปฐม สร้างพระเจดีย์ บูรณะวัดจากภัยธรรมชาติ ทอดกฐินสามัคคีกว่า ๕๐ วัด และร่วมสร้างหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์จำลอง เพื่อกระจายไปทั่วประเทศ

สามารถร่วมบริจาคได้ที่

 • ธนาคาร: กรุงเทพฯ สาขาวงเวียน 22 กรกฎา
  ชื่อบัญชี: น.ส.พัชรบูลย์ สุตันติวรคุณ
  บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 148-0-39260-2

เมื่อโอนแล้วแจ้งที่ ๐๘๑-๕๕๓๖๕๕๐ หรือแฟกซ์ใบโอนมาที่ ๐๒-๖๒๓๓๑๙๗

ติดต่อขอทราบรายละเอียด

 • พระครูสมุห์พิชิต (โอ) ฐิตวีโร โทร.๐๘๖-๙๒๕๒๕๓๒
 • พระครูปิยกาญจนาธรรม (อ.โนรี) โทร.๐๘๕-๗๐๓๒๔๙๘
 • พระอาจารย์วันชาติ วงฺสธมฺโม โทร.๐๘๖-๐๐๙๖๔๕๒
 • คุณชินพล เตมียบุตร โทร.๐๘๑-๖๔๑๓๘๕๕
 • คุณพัชรบูลย์ สุตันติวรคุณ โทร.๐๘๑-๕๕๓๖๕๕๐
 • แผ่นพับรายละเอียดโครงการ
Tags:
 

ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์บูชาคุณหลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง อุดรธานี ร่วมกับหลวงปู่ลี กุสลธโร

ขอเชิญร่วมสร้างเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ณ วัดภูผาแดง ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ อุดรธานี ร่วมกับหลวงปู่ลี กุสลธโร เพื่อบรรจุอัฐิธาตุขององค์หลวงตา

โดยหลวงปู่ลีได้เมตตาให้แนวทางในเบื้องต้นไว้ว่า

 1. ๑. ต้องการให้องค์พระเจดีย์มีอายุยืนยาวถึง ๑,๐๐๐ ปี
 2. ๒. สามารถมองเห็นองค์เจดีย์ได้จากบ้านตาด
 3. ๓. การก่อสร้างจะใช้ศรัทธาของสาธุชนเป็นหลัก (จะไม่ผ่านผู้รับเหมาโดยไม่จำเป็น)

ส่วนรูปแบบและขนาดกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา โดยในขณะนี้อยู่ในช่วงของการดำเนินการปรับพื้นที่

Tags:
 

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างศูนย์วิปัสสนาศิริธรรม จ.เพชรบุรี

หลวงพ่อกนฺตสิริภิกฺขุ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างศูนย์วิปัสสนาศิริธรรม (นายาง) ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อการอบรมสมถวิปัสสนาด้วยหลักกายคตาสติและการเจริญสติปัฏฐานสี่ โดยหลวงพ่อกนฺตสิริภิกฺขุ

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์วิปัสสนา สามารถร่วมบุญได้โดยโอนเงินดังนี้
ธนาคาร:กรุงไทย สาขาพระนครคีรี
ชื่อบัญชี: นางสาวปิยวรรณ อินปฐม
เลขบัญชี: 731-0-24984-4

กราบอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านครับ

Tags:
 

อนุโมทนาแจกหนังสือ

แจกหนังสือสนามหลวง

ขอศิษยานุศิษย์หลวงพ่อ ได้อนุโมทนาร่วมกัน ในโอกาสที่ได้นำหนังสือพุทธมงคลอานิสงส์ไปแจกที่สนามหลวง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

Tags:
 

ขอเชิญร่วมบูรณะวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ขอกราบเรียนเชิญร่วมบุญบูรณปฏิสังขรณ์ "วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี" ตลอดจนบุญอื่น ๆ ของวัดได้ที่

 • ธนาคาร: กรุงไทย สาขาอุทัยธานี
  ชื่อบัญชี: วัดท่าซุง
  เลขที่: 619-0-18966-0

สามารถแจ้งความจำนงออนไลน์ได้ที่เว็บวัดท่าซุง ตามทีอยู่นี้

กราบอนุโมทนาทุกท่านครับ

Tags:
 

ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ขอเชิญร่วมจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

โดยจัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุณารับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป เพื่อที่จะทรงสืบต่อความตั้งใจและเพื่อเป็นการรำลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ และเป็นพระเถระผู้ซึ่งประกอบศาสนกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อคณะสงฆ์ไทย

การก่อสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ เป็นพระพุทธรูปปางขอฝน (ปางคันธารราฐ) สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง ๓๒ เมตร ยืนอยู่บนฐานสูงประมาณ ๘ เมตร ตั้งอยู่ลานประทักษิณ ซึ่งเสมือนเขตพุทธาวาส ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ ๔ ปี แล้วเสร็จปี ๒๕๕๗ บริเวณโดยรอบประกอบด้วย หอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ อาคารประกอบต่าง ๆ และ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้เปรียบเสมือน "พุทธอุทยาน" ที่มีลานปฏิบัติธรรม รวมถึงจัดสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น บนพื้นที่ประมาณ ๓๔๐ ไร่

ความเป็นมา

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสรมหาเถร ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มีความประสงค์ที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูง ๓๒ เมตร (อาการแห่งกายครบบริบูรณ์ทั้ง ๓๒ ประการของมนุษย์) เพื่อเป็นสถานที่ศูนย์รวมความเคารพสักการบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนอีกแห่งหนึ่ง และเป็นอนุสรณ์แด่พระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน ซึ่งมีความงดงามทางด้านพุทธศิลป์ ควรค่าแก่การเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตที่แห่งนี้เคยเป็นฐานที่มั่นของพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานกว่า ๒,๐๐๐ ปี โดยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้ตั้งชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า "พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์" ซึ่งมีความหมาย ๓ ประการ ดังนี้

 1. ๑. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวไทยและชาวโลก
 2. ๒. เป็นพระพุทธรูปซึ่งเป็นที่พึ่งของ ๓ โลก อันได้แก่ โลกสวรรค์ โลกมนุษย์ และยมโลก
 3. ๓. เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระพุทธรูปแห่งบามิยัน ประเทศอัฟกานิสถาน

สามารถร่วมบริจาคได้ที่

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “วัดชนะสงครามเพื่อโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทย” เลขที่บัญชี 020-269664-9

สอบถามรายละเอียดได้ที่

 • สำนักงานโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 0 2787 7076-8, 0 2787 7309-10
Tags:
 

ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” ถวายครบ ๘๐ พรรษา อธิบดีสงฆ์

คัมภีร์พระวิสุทธิมรรค

“คัมภีร์วิสุทธิมรรค” คือ พระไตรปิฎกฉบับย่อที่พระพุทธโฆสเถระ ได้รจนาขึ้นในอดีตกาลที่ศรีลังกา ซึ่งได้รับการยอมรับโดยทั่วกันว่า เป็นหนึ่งในเพชรน้ำเอก และได้ชื่อว่าเป็นตำราที่สำคัญที่สุดตำราหนึ่งทางพุทธศาสนา รองจากพระไตรปิฎกนั้นได้ถูกตีพิมพ์มากมายหลายภาษา และถูกใช้ศึกษากันมากมายรวมถึงประเทศไทย

คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับที่จัดพิมพ์ คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ ซึ่งรู้จักกันดีว่า เนื้อหาดีอ่านง่าย กระดาษใช้แบบอ่านสบายตา รวมถึงเนื้อหาที่ถูกตรงครบถ้วน นั้นถูกตีพิมพ์หลายครั้งและได้แจกจ่ายให้กับ วัดและศาสนที่ต่างๆ มหาวิทยาลัยสงฆ์ สถานปฎิบัติธรรม โรงเรียนปริยัตธรรม พระสงฆ์ และนักปฎิบัติธรรม รวมถึง ประชาชนชาวพุทธมากมายทั่วประเทศโดยไม่มีค่าตอบแทน (แต่หลายท่านที่ได้ไป มักจะถวายปัจจัยส่วนหนึ่งกลับมาเพื่อจัดพิมพ์ใหม่ในครั้งต่อไป) และหลังจากตีพิมพ์ คัมภีร์วิสุธิมรรคหลายพันเล่ม ครั้งล่าสุดและได้แจกจ่ายให้เป็นธรรมทานกำลังจะหมดลง

ท่านพระครูวรปัญญาคุณ มหาสัทธัมมโชติกธชะ เจ้าคณะ ๒๕ จึงได้ดำริ รวบรวมเงินทุนที่ได้จากผู้ถวายทาน เพื่อจัดสร้างและตีพิมพ์ “คัมภีร์วิสุทธิมรรค” ๕,๐๐๐ เล่มอีกครั้ง สำหรับให้พระสงฆ์และผู้ปฎิบัติธรรมทั่วประเทศ นำไปศึกษาพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อหนทางสู่นิพพาน

Tags:
     

นมัสการพระธาตุเจดีย์ที่พุกามใน ๒ ถึง ๓ วัน

พุกาม
พุกาม (Bagan - ပုဂံ - ปะกั่น) เป็นอาณาจักรพม่าโบราณ (พ.ศ.๑๕๘๗ - พ.ศ.๑๘๓๐) สมัยนั้นพระศาสนาเจริญมาก นิยมสร้างพระธาตุเจดีย์กันอย่างแพร่หลาย ที่นี่จึงน่าไปเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์เป็นอย่างยิ่ง เป็นการระลึกถึงความรุ่งเรืองของพระศาสนาในอดีต และอธิษฐานเชื่อมบุญอนุโมทนา-อุทิศกุศล-ขอขมา-อโหสิแก่จิตวิญญาณที่ท่านเคยสร้างความเจริญแก่พระศาสนาเอาไว้

การไปพุกาม ควรใช้เวลาอย่างน้อย ๒ วัน จึงจะสามารถนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่สำคัญได้พอควร
และหากอยู่ถึง ๓ วัน ก็จะไปได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น

Tags:
  Syndicate content