เสียงสวดมนต์ที่พุทธคยา

บันทึกเสียงสวดมนต์ที่พุทธคยา วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

Tags:
 

คนไทยรักกัน

เพลงส่งเสริมให้คนไทยสามัคคีกัน

คนไทยรักกัน.mp3

โดย: คุณนวพันธ์ หมั่นสร้าง
อัลบั้ม: ลูกทุ่งช้างเผือก

Tags:
 

คำอธิษฐานย้ายบัญชีทองคำ

โดยหลวงพ่อชุมพล พลปฺโ
๑๙ กค ๒๕๕๒
 

(ตั้งเครื่องสักการะต่อหน้าพระพุทธรูป เครื่องสักการะนี้อาจจะเป็นบายศรีหรือดอกไม้ธูปเทียนเท่าที่พอจะจัดหาได้ ถ้าไม่มีอะไรเลยก็ตั้งน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาสักแก้ว ให้ตั้งใจเอาเจตนากุศลเป็นสำคัญ)

(คำบูชาครู)

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักการะครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย อันมีสมเด็จพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นอาทิ ในฐานะพระบรมครูของโลกธาตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมครู ขอกราบอาราธนาอัญเชิญพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลาย มาประสิทธิเหนือเกล้าเหนือเกศของข้าพเจ้า ที่จะดำเนินมงคลพิธีให้ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์ และข้าพเจ้าขอสักการะครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติ ครูบาอาจารย์ที่ช่วยให้ข้าพเจ้าแตกฉานในสรรพวิชาการ ครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาการที่ไม่เป็นโทษ ขอจงโปรดเมตตาถ่อมองค์ลงมารับการสักการะบูชาครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์นี้ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายประกอบมงคลพิธี ได้ศักดิ์สิทธิมีฤทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของข้าพเจ้าทั้งหลาย ด้วยเดชแห่งบารมีของครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลาย เมตตาบันดาลให้เป็นไปในกาลทุกเมื่อเทอญ

Tags:
 

ขอเชิญร่วมสร้างขาเทียม

ชุดเอกสารมูลนิธิขาเทียมฯ

ขอเชิญร่วมสร้างขาเทียมเพื่อให้โอกาสแก่ผู้พิการขาขาด ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถประกอบอาชีพเช่นคนปกติได้

สามารถบริจาคได้ที่
บัญชีชื่อ “มูลนิธิขาเทียม” ตามธนาคารสาขาต่าง ๆ ดังนี้

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-4-76000-8
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทย์ศาสตร์เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-2-50375-3
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 471-2-02394-0
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 504-0-15260-4
Tags:
 

คำอธิษฐานที่พุทธคยา

ภาพพุทธคยา

ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้แจ้งแทงตลอดบรรลุเข้าถึงตามในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งที่โพธิมณฑล

ขอให้ข้าพเจ้ามีบารมียิ่งใหญ่ถึงพร้อมด้วยทรัพย์ สุขภาพ ปัญญา อภิญญา คุณธรรมและบริวาร เพื่อที่จะสืบพระศาสนาของพระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

เมื่อใดที่ข้าพเจ้าคิดประกอบในกิจอันเป็นกุศล ขอให้เทวดาและมนุษย์ทั้งปวงช่วยเกื้อหนุนและโอนอ่อนผ่อนตามอุปถัมภ์ค้ำชูให้กิจการนั้นสำเร็จเป็นอัศจรรย์

Tags:
 

อนุโมทนาแจกหนังสือ

หนังสือขอบคุณ

ขอศิษยานุศิษย์หลวงพ่อ ได้อนุโมทนาร่วมกัน ในโอกาสที่ได้นำหนังสือพุทธมงคลอานิสงส์ไปแจกที่พุทธมณฑล ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม

Tags:
 

ขอเชิญร่วมอนุรักษ์คัมภีร์ในพระศาสนา

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อการค้นคว้าและอนุรักษ์คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา มีคัมภีร์พระวิสุทธิมรรคเป็นต้น
โดยสามารถบริจาคได้ที่

Tags:
 

พระมุนินทรจอมไตรภพ

พระมหามัยมุนี  วัดมหามุนี ยะไข่

อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ท่านนับว่าเป็นใหญ่กว่าเหล่ามุนีฤาษีทั้งหลาย เป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าสัตว์โลกทั้งปวงในไตรภพด้วยคุณคือ ศีล สมาธิ ปัญญา และความดีทั้งหลาย เป็นผู้ประเสริฐกว่าเหล่าเทวดาและพรหมทั้งปวง กว่าจะบังเกิดในโลกขึ้นมาแต่ละพระองค์ก็เป็นไปได้โดยยาก การที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นการยาก นอกจากนั้นการที่จะได้เป็นผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นเป็นการยากยิ่งขึ้นไปอีก ฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงสงวนโอกาสทองที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนานั้นไว้ให้ดี ด้วยการหมั่นเจริญกุศล ละชั่ว ประพฤติดี เจริญทาน ศีล ภาวนา สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนา เจริญสมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน อย่าให้เสียเวลาเปล่า เพราะเหตุว่าโอกาสทองเราได้แล้ว ถ้าไม่หมั่น ไม่ทำ ไม่ศึกษา ไม่ปฏิบัติพระธรรม ก็จะเสียเที่ยวเปล่า เพราะความวิบัติที่น่าเศร้าใจของโลกนั้นมีอยู่

Tags:
 

เชิญร่วมสร้างเจดีย์ "มหามงคล"

เจดีย์มหามงคล บัว
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้าง "เจดีย์มหามงคล บัว" หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Tags:
 

เชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน

พระพุทธรูปหินอ่อน ปางปรินิพพาน

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธรูปหินอ่อน ปางปรินิพพาน น้ำหนักรวมเกือบ ๑,๐๐๐ ตัน
ณ วัดป่าภูก้อน บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
งบประมาณรวม ๑๖๐ ล้านบาท

สนใจเข้าร่วมโครงการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tags:
  Syndicate content